Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové vaše údaje, které jsou nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také, abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů.

Naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

V Naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, IČO, případně číslo průkazu totožnosti;
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

Zpracováváme také údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

  • údaje o bankovním spojení včetně čísla účtu, podpis, případně údaje z katastru nemovitostí, cookies a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

Zpracováváme pouze takové vaše údaje, které jsou nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také, abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů. Proto shromažďujeme a zpracováváme údaje našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích obchodních partnerů, kteří se o  obchodní spolupráci s námi zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. V případě, že obchodním partnerem Naší společnosti je právnická osoba, jíž jste zástupcem, ať už v pozici člena statutárního orgánu či zaměstnance, zpracováváme vaše osobní údaje jako zástupce této právnické osoby.

Osobní údaje získáváme také v průběhu naší komunikace. Není rozdíl mezi tím, zda s námi komunikujete elektronicky, poštovní korespondencí, telefonicky, při osobní návštěvě, nebo prostřednictvím třeba datové schránky. Pokud se takto získané osobní údaje týkají naší obchodní spolupráce je správcem takto poskytnutých údajů naše společnost.

Při využívání internetových stránek a on-line prostředí zpracováváme informace, z jakých zařízení k nám přistupujete elektronickou cestou, případně údaje, které na našich stránkách vyplníte; údaje ukládáme na vaše zařízení v podobě tzv. cookies. Pomocí nich můžeme respektovat vaši volbu jazyka, uchováváme také vámi uvedené údaje ve webových formulářích pro případ, že se k nim budete chtít později vrátit. O zpracování cookies vás informujeme samostatně.

Při užívání našich internetových stránek a aplikací vaše údaje zpracovává též společnost, která je označená v příslušné části elektronického kanálu (např. zápatí webové stránky) jako jeho provozovatel nebo jako poskytovatel služby.

 

Jsou-li v našich objektech pořizovány záznamy z kamer, vaše případné osobní údaje spravuje společnost ČEZ, a. s., která tyto kamerové systémy provozuje, a bližší informace k ní jsou k dispozici.