Etická linka (whistleblowing hotline)

Co je Etická linka

Etická linka, jako součást vnitřního oznamovacího systému (“VOS”) je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít.

Etická linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Chci podat oznámení

Pro podání svého oznámení můžete využít následující způsoby:

  1. telefonická linka: 211 045 980
  2. e-mailová schránka: cezozuif@etickalinkaskc.cz
  3. osobní oznámení: Mgr. Ivona Vodičková, 606 566 559

Etická linka je oznamovatelům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení na Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany), kteří nespadají do působnosti zákon č. 171/2023 Sb., nebo zákon č. 253/2008 Sb., mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky.  Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena, avšak mimo působnost uvedených zákonů