Informace o společnosti

Představenstvo

Mgr. Andrzej Martynek

Předseda představenstva od 30. 6. 2016
Narozen 1972

Mgr. Tomáš Petráň

Místopředseda představenstva od 30. 6. 2016
Narozen 1974

Dozorčí rada

Ing. Jan Kalina

Předseda dozorčí rady od 3. 8. 2021
Narozen 1969

Ing. Martin Novák, MBA

Místopředseda dozorčí rady od 30. 6. 2016
Narozen 1971

JUDr. Marek Šlégl

Člen dozorčí rady od 30. 6. 2021
Narozen 1977

Výbor pro audit

Ing. Antonín Cerha

Předseda výboru pro audit od 17. 7. 2018
Člen výboru pro audit od 27. 6. 2018
Narozen 12. 8. 1949

Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

Místopředsedkyně výboru pro audit od 17. 7. 2018
Členka výboru pro audit od 27. 6. 2018
Narozena 5. 9. 1954

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Členka výboru pro audit od 26. 6. 2014
Narozena 5. 6. 1974