Etická linka (whistleblowing hotline)

Co je Etická linka?

Etická linka, jako součást vnitřního oznamovacího systemu (“VOS”) je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít.

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“) a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními.  V případě anonymního podání oznámení je ochrana podle ZOO poskytována od okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele.

Společnost ČEZ Prodej, a.s. zužuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů okruh osob, od kterých přímá  a šetří oznámení v režimu ZOO:

  • osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);
  • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;
  • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž nebo
  • osoby ve služebním poměru

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena  mimo působnost zákona o ochraně oznamovatelů.

Upozorňujeme, že Vaše oznámení může být postoupeno společnosti ČEZ, a. s. jakožto pověřenému subjektu dle § 8 odst. 2) ZOO. Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše oznámení postoupeno a šetřeno společností ČEZ, a. s., uveďte tuto skutečnost ve svém oznámení.

Chci podat oznámení

Pro podání svého oznámení můžete využít následující možnosti:

  1. telefonická linka 211 045 960
  2. e-mailová schránka CEZprodej@etickalinkaSKC.cz
  3. osobní oznámení Příslušné osobě

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)