Profil společnosti

Společnost ČEZ Prodej, a.s. vznikla v rámci Skupiny ČEZ. Do konce roku 2005 pod ní přešly obchodní části regionálních energetických společností včetně zákazníků, smluv a závazků. V roce 2017 došlo ke sloučení společností ČEZ Prodej, s. r. o., a ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. do společnosti ČEZ Prodej, a.s.