Smlouvy o kolektivním plnění

Vzor smlouvy o kolektivním plnění pro výrobce / dovozce solárních panelů

Smlouva o kolektivním plnění určená pro osoby, které do ČR dováží solární panely, případně je v ČR vyrábí a následně uvádí na trh.

 

Vzor smlouvy o kolektivním plnění pro provozovatele solárních elektráren 

Smlouva o kolektivním plnění určená pro provozovatele solárních elektráren, které jsou sestaveny z panelů uvedených na trh přede dnem 1. 1. 2013. Smlouva je určena především osobám, které měly obdobný smluvní vztah uzavřen s bývalým kolektivním systémem REMA PV (nyní XSOLAR REUSE SYSTÉM) a potřebují nadále plnit zákonné podmínky, pokud jde o (finanční) zajištění budoucího zpětného odběru a recyklace solárních panelů.