Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízenéhospolečností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Dukovany II, a. s.
Sídlo Duhová 1444/2
Praha 4
140 00
04669207
DIČ CZ04669207
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21250, datum zápisu 23. prosince 2015
Rok založení 2015
Základní kapitál 969 000 000 Kč

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Dukovany II, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Petr Závodský

Předseda představenstva od 20. 3. 2019
Narozen 1. 10. 1970

Ing. Zbyněk Mrázek

Místopředseda představenstva od 3. 9. 2020
Narozen 23. 10. 1961

Mgr. Jan Fajt

Člen představenstva od 1. 8. 2020
Narozen 6. 12. 1977

Ing. Jiří Füzér

Člen představenstva od 1. 8. 2020
Narozen 3. 2. 1982

Ing. Pavel Kamenický

Člen představenstva od 1. 1. 2022
Narozen 12. 8. 1975

Dozorčí rada společnosti

Ing. Tomáš Pleskač, MBA
Předseda dozorčí rady od 30. 4. 2021

Narozen 8. 11. 1966

PhDr. Tomáš Ehler, MBA

Místopředseda dozorčí rady od 14. 10. 2020
Narozen 2. 7. 1981

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA

Člen dozorčí rady od 1. 8. 2020
Narozena 4. 6. 1975

Ing. Bohdan Zronek

Člen dozorčí rady od 1. 3. 2019
Narozen 21. 1. 1971

Mgr. Michaela Soudná, MBA

Člen dozorčí rady od 1. 10. 2019
Narozena 22. 4. 1980

Ing. Jaroslav Hrubý

Člen dozorčí rady od 1. 7. 2022
Narozen 9. 8. 1968

Ing. Petr Třešňák

Člen dozorčí rady od 1. 7. 2022
Narozen 4. 1. 1983