Profil společnosti

V roce 2015 Vláda České republiky schválila "Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky", do kterého je zahrnutý také rozvoj našich jaderných elektráren. Tento plán předpokládá pokračování v přípravě projektů nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín i Dukovany, a to ve variantě 2 bloků s následnou výstavbou 1 bloku (s možností rozšíření na 2 bloky) v každé lokalitě. Realizace tohoto plánu předpokládala založení účelových projektových společností pro výstavbu jaderných bloků v lokalitách Dukovany i Temelín, do nichž budou projekty nových jaderných zdrojů (NJZ) v uvedených lokalitách vyčleněny. Projektové společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. a Elektrárna Dukovany II, a. s. byly založeny na konci roku 2015 a k vyčlenění a převedení majetku do těchto společností došlo za základě rozhodnutí valné hromady ČEZ, a. s. k 1.10.2016.

Proces pro vyčlenění projektů do společnosti zvláštního určení (SPV) byl ve společnosti ČEZ zahájen již v roce 2015 organizační změnou v divizi obchod a strategie. Návazným krokem bylo také založení dvojice nových dceřiných společností - Elektrárna Temelín II, a. s. a Elektrárna Dukovany II, a. s.

Vybrána byla varianta plně integrovaných dceřiných společností, které využívají služeb útvarů ze Skupiny ČEZ. Tato varianta také odpovídá požadavkům na zajištění součinností v přípravách projektů v obou lokalitách, na flexibilitu řešení s ohledem na nejistoty budoucího vývoje a na další využití kapacit stávajícího útvaru "Výstavba jaderných elektráren" pro podporu ostatních projektů Skupiny ČEZ.

Vyčlenění projektů do účelových společností zvyšuje flexibilitu volby obchodního a investorského modelu výstavby obou projektů při maximálním zachování jejich hodnoty a umožní transparentní financování obou projektů. To umožní využití jak dluhové financování, tak financování vlastním kapitálem prostřednictvím majetkového vstupu strategického partnera. Tím může být stát, dodavatel nebo například strategický investor.