Informace o společnosti

Společnost Elektrárna Temelín II, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízenéhospolečností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název Elektrárna Temelín II, a. s.
Sídlo Duhová 1444/2
Praha 4
140 00
04669134
DIČ CZ04669134
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21251, datum zápisu 23. prosince 2015
Rok založení 2015
Základní kapitál 1 822 000 000 Kč

 

Akcionáři

Přehled akcionářů Elektrárna Temelín II, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Petr Závodský

Předseda představenstva od 20. 3. 2019
Narozen 1. 10. 1970

Ing. Viktor Černý

Člen představenstva od 24. 12. 2019
Narozen 23. 8. 1971

Ing. Pavel Kamenický

Člen představenstva od 1. 1. 2022
Narozen 12. 8. 1975

Dozorčí rada společnosti

Ing. Tomáš Pleskač, MBA

Předseda dozorčí rady od 30. 4. 2021
Narozen 8. 11. 1966

PhDr. Tomáš Ehler, MBA

Místopředseda dozorčí rady od 16. 6. 2021
Narozen 2. 7. 1981

Ing. Bohdan Zronek

Člen dozorčí rady od 1. 3. 2019
Narozen 21. 1. 1971