Profil společnosti

Energetické centrum s.r.o. je provozovatelem stejnojmenného zařízení v Jindřichově Hradci. Palivem pro zdroj produkující elektřinu a teplo je výhradně čistá biomasa.

Původní energetika textilního podniku JITKA byla původně vytápěná pouze mazutem a plynem. Po přestavbě nahradil mazutové kotle K1 a K2 nový biomasový kotel K5 a došlo k instalaci nové odběrové turbíny TG3. Pro palivo rostlinného původu byla postavena uzavřená hala na cca třídenní zásobu paliva. Mazuto-plynové kotle K3 a K4 jsou používané pouze jako záloha a pro vykrývání špiček dodávek tepla.