Etická linka (whistleblowing hotline)

Co je Etická linka?

Etická linka, jako součást vnitřního oznamovacího systemu (“VOS”) je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může teprve dojít.

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“) a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními. V případě anonymního podání oznámení je ochrana podle ZOO poskytována od okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele.

Společnost Energotrans, a.s., zužuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů okruh osob, od kterých přijímá a šetří oznámení v režimu ZOO, následovně:

  • osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);
  • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;
  • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž;
  • osoby ve služebním poměru;


Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky. Tato oznámení však budou objektivně a nezávisle prošetřena mimo působnost zákona o ochraně oznamovatelů.

Upozorňujeme, že Vaše oznámení může být postoupeno společnosti ČEZ, a. s. jakožto pověřenému subjektu dle § 8 odst. 2) ZOO. Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše oznámení postoupeno a šetřeno společností ČEZ, a. s., uveďte tuto skutečnost ve svém oznámení.

Chci podat oznámení

Pro podání svého oznámení můžete využít následující možnosti:

  1. telefonická linka - 211 045 940
  2. e-mailová schránka - energotrans@etickalinkaskc.cz
  3. osobní oznámení Příslušné osobě

za Energotrans, a.s.,

za pověřený subjekt ČEZ, a.s., tel. č. 211 045 910

Uvedené emailové adresy Příslušných osob slouží pro jejich kontaktování za účelem sjednání osobní schůzky pro podání ústního oznámení. Prostřednictvím těchto emailů nezadávejte jako oznamovatel své oznámení. Pro podání oznámení využijte jednu z možností uvedených v části Chci podat oznámení.

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení na Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)