Informace o společnosti

Společnost Energotrans, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Obchodní název Energotrans, a. s.
Sídlo Duhová 1444/2
Michle, Praha 4
140 00
47115726
DIČ CZ47115726
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1784, datum zápisu 30. listopadu 1992
Rok založení 1992
Základní kapitál 856 000 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

Společníci

Přehled akcionářů Energotrans, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Miroslav Krpec

Předseda představenstva od 30. 6. 2016

Narozen 9. 3. 1967

Ing. Jiří Cihelka

Místopředseda představenstva od 30. 6. 2016

Narozen 21. 12. 1970

Ing. Miroslav Krebs

Člen představenstva od 30. 6. 2016

Narozen 3. 9. 1966

Ing. Martin Hora

Člen představenstva od 1. 1. 2016

Narozen 30. 3. 1968

 

Dozorčí rada společnosti

Ing. Ladislav Štěpánek

Předseda dozorčí rady od 8. 2. 2018

Narozen 25. 3. 1957

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

Místopředseda dozorčí rady od 8. 2. 2018

Narozen 12. 7. 1981

Ing. Jiří Pačovský

Člen dozorčí rady od 30. 6. 2016

Narozen 1. 7. 1959

Ing. Petr Zlámal

Člen dozorčí rady od 1. 9. 2017

Narozena 28. 12. 1966

Ing. Andrea Rottenbornová

Člen dozorčí rady od 1. 9. 2017

Narozen 6. 3. 1970