Správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je vždy ta společnost Koncernu ČEZ, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.  Obvykle vaše údaje spravuje ta společnost, jejíž jste zákazníkem (odběratelem) nebo obchodním partnerem. Pokud jste zákazníkem nebo obchodním partnerem více společností Koncernu ČEZ, spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího produktu, služby nebo jiného obchodního vztahu.

Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost Energotrans, a.s., IČO:41715726, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1784 (dále jen “EGT“ nebo „Naše společnost“), podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.