FVE EMĚ Skládka paliva

Energotrans, a. s., realizuje projekt s názvem „FVE EMĚ Skládka paliva“, reg. č. 7221200081. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7260 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

Základní informace

Zdroj podpory

Modernizační fond 

Název výzvy

ModF – RES+ č. 2/2022

Název projektu

FVE EMĚ Skládka paliva

Reg. číslo projektu

7221200081

Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7260 kWp.

Představení projektu

Předmětem podpory je realizace projektu, jehož cílem je navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve vlastním portfoliu žadatele a umožnit postupný odchod od fosilních zdrojů elektrické energie. Realizace projektu a nastavené cíle tohoto projektu přispívají k naplňování rozvojových plánů žadatele v podobě Vize 2030 nazvané Čistá Energie Zítřka.