Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy o činnosti povinného subjektu Energotrans, a. s., v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).