Profil společnosti

Společnost Energotrans, a.s. provozuje teplárnu EMĚ I, která se nachází v areálu mělnické elektrárny, společně s teplárnou EMĚ II (2 x 110 MW). Elektrárenský blok EMĚ III (1 x 500 MW) byl v roce 2021 v rámci dekarbonizace odstaven z provozu. Areál se nachází na levém břehu řeky Labe asi 10 km po proudu od města Mělník.

Nejvýznamnější události EMĚ I

 • 1956 - 57 - rozhodnutí o výstavbě EMĚ I - zahájení výstavby
 • 1960 - uvedení prvního bloku EMĚ I do provoz
 • 1984 - zahájena dodávka tepla pro město Mělník a do obce Horní Počaply
 • 1988 - provedena výměna kondenzačních TG za dva protitlaké a odběrové TG
 • 1993 -  vznik akciové společnosti Energotrans, a.s. (vyčlenění z ČEZ, a. s.)
 • 1995 - zahájena dodávka tepla pro město Praha tepelným napáječem
 • 1998 - odsíření spalin mokrou vápencovou vypírkou
 • 2003 - napojení města Neratovice na tepelný napáječ
 • 2004 - stavba společného velínu
 • 2012 - nákup 100% akciového podílu společností ČEZ, a. s.

O společnosti

Elektrárna Mělník I byla uvedena do provozu v letech 1957-1960 jako kondenzační elektrárna pro potřeby elektrizační soustavy ČEZ. V současné době zde pracuje 6 kotlů, každý o výkonu 230 t/h páry. Pára z kotlů pohání 4 turbíny o celkovém výkonu 4 x 60MW.

Palivem používaným v EMĚ I je hnědé energetické uhlí, kterého se spálí za rok zhruba 1,5 milionu tun. Při plném výkonu je elektrárna schopna dodávat 240 MW výkonu v elektrické energii a více než 650 MW v tepelné energii.

Po roce 1988 prošla elektrárna významnou rekonstrukcí, při které byly vyměněny kondenzační turbíny za teplárenské. To umožnilo vybudování výměníkové stanice a tepelného napaječe o délce 34 km pro dodávku tepla do Prahy. Provoz byl zahájen v roce 1995. V současné době je teplo dodávánno i do nejvzdálenějších částí Prahy, jako je Jižní Město, Krč, Modřany. V roce 2003 byla připojena i otopná soustava města Neratovice.

V roce 1998 bylo v elektrárně uvedeno do provozu nové odsiřovací zařízení. V tomto zařízení vzniká jako vedlejší produkt při čištění spalin energosádrovec, který se dále zpracovává v cementárnách. Součástí čistícího procesu je filtrace spalin, kde je zachycován popílek. Ten se shromažďuje v silech a následně je využíván ve stavebnictví.

Zajímavé technické parametry

 • nejvzdálenější spotřebič tepla je od ohříváků společnosti Energotrans, a.s. vzdálen 74,5 km
 • ve firmě Energotrans, a.s. byl roku 1995 použit nejdelší optický kabel pro řízení technologických procesů v ČR, 34 km Třeboradice - Energotrans, a.s.
 • max. teplota oběhové vody v horkovodu do Prahy je 150 °C, voda je dopravována potrubím o Ø 1 200 mm na vzdálenost 34 km na patu Prahy při tlaku až 2,5 MPa
 • max. denní spotřeba paliva je 6 000 t - jeden vagon uhlí je při max. výkonu kotlů spálen za 12 min

 

Energotrans, a. s., realizuje projekt s názvem „FVE EMĚ Skládka paliva“, reg. č. 7221200081. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7 260 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.