Profil společnosti

S účinností od 1. 11. 2021 je společnost Telco Infrastructure, s.r.o. jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou.Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Společnosti Telco Infrastructure buduje v českých městech optickou infrastrukturu, která přinese volnost při výběru poskytovatele připojení k internetu. Jedná se o výstavbu optických sítí, zejména FTTH – vlákno až do domu.

Optická síť umožňuje koncovým zákazníkům poskytovatelů stabilní a neomezené připojení k internetu, pestrou nabídku televizních programů a další služby jako je například zálohování dat po internetu.

Na rozdíl od stávajících služeb DSL internet, anebo WiFi internet jsou na optické síti Telco Infrastructure nabízeny symetrické služby s přenosovou rychlostí až do 1Gbit/s.