Profil společnosti

Společnosti Telco Infrastructure buduje v českých městech optickou infrastrukturu, která přinese volnost při výběru poskytovatele připojení k internetu. Jedná se o výstavbu optických sítí, zejména FTTH – vlákno až do domu.

Optická síť umožňuje koncovým zákazníkům poskytovatelů stabilní a neomezené připojení k internetu, pestrou nabídku televizních programů a další služby jako je například zálohování dat po internetu.

Na rozdíl od stávajících služeb DSL internet, anebo WiFi internet jsou na optické síti Telco Infrastructure nabízeny symetrické služby s přenosovou rychlostí až do 1Gbit/s.