Služby

STAVÍME OPTICKÉ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE. BRZY I VE VAŠEM MĚSTĚ.

Proč to děláme?

Se stále se zvyšujícím množstvím přenášených dat roste potřeba po kvalitním, stabilním a do jisté míry kapacitně neomezeným připojením. Stále větší oblíbenost práce z domova, ukládání dat do cloudu, více zařízení připojených k internetu i třeba správa „smart“ domů staví otázku připojení výše v žebříčku důležitosti. Proto se zaměřujeme na výstavbu optických sítí.

 Co přechod na optické vlákno nabízí?

  • Lepší kvalitu připojení = kvalitnější služby
  • Symetrické připojení – pro přenos dat do datových úložišť je třeba navýšit zejména upload, který je většinou pro budoucí služby nedostačující
  • Praktickou odolnost proti závadám na aktivních částech infrastruktury (např. výpadky el. energie, krádeže technologií...).
  • Vyšší bezpečnost přenosu dat.
  • Jednodušší obsluhu a přípravu na další služby s nejvyššími nároky
  • Prakticky neomezená kapacita připojení
  • Vyšší stabilita a spolehlivost

FTTX ŘEŠENÍ

FTTx je síťová architektura vystavěná na optických vláknech namísto klasických metalických vodičů. Nabízí tak bezkonkurenční šířku pásma pro přenos jak současných aplikací, tak i budoucích nároků kteréhokoli uživatele. FTTx je obecný pojem, kde za x dosazujeme proměnnou, a to v závislosti na vzdálenosti optického vlákna od koncového uživatele. Obecně se dá hovořit o několika nejčastějších typech:

FTTD – FIBER TO THE DESK, FTTU – FIBER TO THE USER

V případě těchto dvou variant je optická přípojka zakončena až u uživatele. Řešení FTTD vychází z požadavku, aby optické vlákno bylo přivedeno až do síťové zásuvky v blízkosti pracovního místa. Odtud se pak, s pomocí malého mediaconverteru nebo přímo, podle typu síťové karty (klasická metalická – s konektorem RJ45 nebo optická), připojuje koncové zařízení (pracovní stanice, PC, MAC).

FTTU je pak obecným označením pro přivedení optického vlákna bezprostředně ke koncovému uživateli.

FTTH – FIBER TO THE HOME, FTTO – FIBER TO THE OFFICE

Při řešení FTTH/FTTO je vlákno přivedeno až do domu/kanceláře uživatele, nejčastěji zakončené v gatewayi, CPE (ONT) nebo mediakonvertoru, ideální pro PON řešení. FTTO je primárně určeno k připojení firemního sektoru, úřadů, škol, nemocnic apod. Důraz je kladen na větší šířku pásma, spolehlivost, ochranu proti výpadkům pomocí zálohování, lepší odezvy apod.

FTTB – FIBER TO THE BUILDING

První možná kombinace optické a navazující metalické sítě – vlákno zavedené do sklepa nebo na patu budovy, odtud pak metalický rozvod – u nás velmi časté, jako připojení panelových domů – zákazníci jsou z agregačního switche nejčastěji připojeni právě pomocí metalického vedení.

FTTC – FIBER TO THE CURB, FTTN – FIBER TO THE NODE/NEIGHBORHOOD

Optický kabel je zakončen ve venkovním rozvaděči, který je schopen přivést konektivitu (na stávajících DSL, CAT.5e rozvodech) cca do 300 m od rozvaděče a schopen obsloužit stovky zákazníků. FTTN je schopna obsluhovat větší perimetr – až celou “poslední míli”, často je užito stávající připojení kabelových televizí (HFC sítě, ale i xDSL).