Akreditované a neakreditované činnosti

Inspekční orgán poskytuje inspekční služby mateřské organizaci ČEZ, a. s., a dalším stranám v dále uvedených akreditovaných oblastech pod číslem akreditace 4026

  • oblast tlakových zařízení – revize, zkoušky, diagnostika (kotle, tlakové nádoby, tlaková potrubí)
  • oblast rotačních zařízení – vibrační diagnostika (turbíny atd.)
  • oblast elektrozařízení – revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů (nn, vn, vvn) - mimo výchozí revize
  • oblast zvláštní procesy - inspekce svařování, kontrola provádění NDT metod, kontrola tepelného zpracování.

 a neakreditovaných oblastech

  • oblast elektrozařízení – diagnostika točivých strojů (generátory, motory)
  • oblast elektrozařízení - diagnostika netočivých strojů (transformátory)
  • oblast elektrozařízení - výchozí revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů (nn, vn, vvn)
  • zdvihací zařízení (mimo výtahů)
  • plynová zařízení.

Jménem Inspekčního orgánu  jedná Ing. Kamil Prešl a za správnost inspekčních zpráv odpovídají techničtí vedoucí za jednotlivé oblasti a interní a externí inspektoři oprávnění podepisovat inspekční zprávy.