V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založil ČEZ, a. s. v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem a projekt nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany realizuje. Ve společnosti Elektrárna Dukovany II a. s. je od počátku nastaven tzv. dualistický systém řízení, který je klasicky tvořen představenstvem a dozorčí radou, které mají mezi sebe rozděleny klíčové funkce, definované ve Statutu. Vrcholným orgánem je valná hromada, v tomto případě momentálně jediný akcionář společnost ČEZ, a. s., která vlastní 100 % akcií obou společností a která má výsadní postavení vlastníka. Společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Bližší informace obchodního charakteru (složení představenstva, dozorčí rady, výroční zprávy a další) jsou k dispozici v přehledu významných společností Skupiny ČEZ.

Pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany jsou primárně uvažovány tlakovodní technologie jaderného reaktoru. Ty může dodat řada renomovaných světových výrobců:

    • AP1000, Westinghouse Electric Company LLC (USA);
    • APR1000, Korea Hydro&Nuclear Power (Jižní Korea);
      • EPR1200, Framatome, EDF Group (Francie) a Siemens (Německo).

Výkonové omezení lokality Dukovany vychází z výsledků analýzy technických a přírodních limitů, kde pro umístění reaktorů s výkonem do 1200 MWe je nutné realizovat menší rozsah akcí s výrazně menšími riziky než při umísťování bloků středního (1450 MWe) a velkého (1750 MWe) výkonu. Při předpokládaném souběžném provozu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany se současně provozovanými bloky Jaderné elektrárny Dukovany lze provozovat pouze blok s výkonem do 1200 MWe tak, aby nebyl přesažen celkový čistý elektrický výkon v lokalitě Dukovany 3250 MWe. V případě středního (1450 MWe) nebo velkého (1750 MWe) bloku by musel být předčasně odstaven minimálně jeden blok stávající elektrárny. Pro technologii středního výkonu s dvěma parogenerátory (1450 MWe) je nereálné zajistit dopravitelnost těžkých a rozměrných komponent v podmínkách dopravní infrastruktury ČR. Souběžný provoz dvou bloků středního (1450 MWe) nebo velkého (1750 MWe) výkonu je z důvodů limitů lokality vyloučen.

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., uplatňuje v rámci systému řízení koncernové politiky Skupiny ČEZ týkající se životního prostředí (k dispozici zde) a ochrany (k dispozici zde). Navíc společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., vydala vlastní Politiku bezpečnosti, jejímž dodržováním se zavazuje vykonávat a rozvíjet veškeré činnosti v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (k dispozici ke stažení dole na této stránce).