V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založil ČEZ, a. s. v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem a projekt nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany realizuje. Ve společnosti Elektrárna Dukovany II a. s. je od počátku nastaven tzv. dualistický systém řízení, který je klasicky tvořen představenstvem a dozorčí radou, které mají mezi sebe rozděleny klíčové funkce, definované ve Statutu. Vrcholným orgánem je valná hromada, v tomto případě momentálně jediný akcionář společnost ČEZ, a. s., která vlastní 100 % akcií obou společností a která má výsadní postavení vlastníka. Společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou.

Pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany jsou primárně uvažovány tlakovodní technologie jaderného reaktoru. Ty může dodat řada renomovaných světových výrobců. Za referenční bloky pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany jsou proto uvažovány:

  • AP1000, Westinghouse Electric Company LLC (USA);
  • APR1000, Korea Hydro&Nuclear Power (Jižní Korea);
  • ATMEA1, joint venture ATMEA společností EDF Group (Francie) a Mitsubishi Heavy Industries (Japonsko);
  • HPR1000, China General Nuclear Power Corporation (Čína);
  • VVER-1200E, Rosatom (Rusko).

Výkonové omezení lokality Dukovany vychází z výsledků analýzy technických a přírodních limitů, kde pro umístění reaktorů s výkonem do 1200 MWe je nutné realizovat menší rozsah akcí s výrazně menšími riziky než při umísťování bloků středního (1450 MWe) a velkého (1750 MWe) výkonu. Při předpokládaném souběžném provozu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany se současně provozovanými bloky Jaderné elektrárny Dukovany lze provozovat pouze blok s výkonem do 1200 MWe tak, aby nebyl přesažen celkový čistý elektrický výkon v lokalitě Dukovany 3250 MWe. V případě středního (1450 MWe) nebo velkého (1750 MWe) bloku by musel být předčasně odstaven minimálně jeden blok stávající elektrárny. Pro technologii středního výkonu s dvěma parogenerátory (1450 MWe) je nereálné zajistit dopravitelnost těžkých a rozměrných komponent v podmínkách dopravní infrastruktury ČR. Souběžný provoz dvou bloků středního (1450 MWe) nebo velkého (1750 MWe) výkonu je z důvodů limitů lokality vyloučen.


 Vizualizace dvou nových bloků vedle stávající Jaderné elektrárny Dukovany