V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založil ČEZ, a. s. v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Temelín II, a. s., která je projekt nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín realizuje. Ve společnosti Elektrárna Temelín II a. s. je od počátku nastaven tzv. dualistický systém řízení, který je klasicky tvořen představenstvem a dozorčí radou, které mají mezi sebe rozděleny klíčové funkce, definované ve Statutu. Vrcholným orgánem je valná hromada, v tomto případě momentálně jediný akcionář společnost ČEZ, a. s., která vlastní 100 % akcií obou společností a která má výsadní postavení vlastníka. Společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Bližší informace obchodního charakteru (složení představenstva, dozorčí rady, výroční zprávy a další) jsou k dispozici v přehledu významných společností Skupiny ČEZ..

Pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín jsou primárně uvažovány tlakovodní technologie jaderného reaktoru. Ty může dodat řada renomovaných světových výrobců. Za referenční bloky pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín jsou proto uvažovány:

  • AP1000, Westinghouse Electric Company LLC (USA);
  • APR1000, Korea Hydro&Nuclear Power (Jižní Korea);
  • APR1400 (EU-APR), Korea Hydro&Nuclear Power (Jižní Korea);
  • EPR, Framatome, EDF Group (Francie) a Siemens (Německo);
  • EPR1200, Framatome, EDF Group (Francie) a Siemens (Německo).