Jaderná energetika ve světě

K 1. lednu 2022 bylo ve 32 státech světa podle statistik WNA v provozu 438 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 390 174 MWe. Ve výstavbě je jich 57 v 19 zemích.

K 1. červenci 2023 bylo ve 31 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association – Světová jaderná asociace) v provozu 436 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 391 699 MWe. Ve výstavbě je jich 59 v 18 zemích. Plánuje se výstavba 111 reaktorů. Celkem se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 321 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by měl dosáhnout asi 355 tisíc MW.

Využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. V rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví v Bělorusku, Francii, v Rusku, Slovensku a Velké Británii, výstavba se připravuje v Bulharsku, České republice, Finsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Spojeném království, Turecku a Ukrajině.

Nejvíce jaderných zdrojů stojí v USA (93), ve Francii (56), Číně (55), Rusku (37), Japonsku (33), Jižní Koreji (25), Indii (22), Kanadě (19), Ukrajině (15) a Velké Británii (9). V zemích EU se většinou používají tlakovodní reaktory PWR (65 %), co do četnosti jsou na druhém místě varné reaktory BWR (22 %). Využívány jsou také reaktory těžkovodní, grafitové, plynem chlazené, rychlé a další typy.