Elektrárny ČEZ spalující biomasu

Skupina ČEZ v roce 2022 vyrobila v domácích elektrárnách z biomasy 453 GWh elektřiny. Zmíněná produkce by pokryla roční spotřebu zhruba 130 tisíc domácností.

Náš tip
Projděte si proces spalování biomasy v elektrárně Hodonín prostřednictvím virtuální prohlídky

Skupina ČEZ v roce 2022 vyrobila v domácích elektrárnách z biomasy celkem 453 GWh elektřiny. Zmíněná produkce by pokryla roční spotřebu zhruba 130 tisíc domácností. Co do objemu výroby je jedničkou Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín.

Objem produkce průběžně navyšuje také východočeská Elektrárna Poříčí. Základem byl přechod do režimu čistého spalování na fluidním kotli počínaje rokem 2013. V praxi to znamenalo vybudovat nové příjmové místo biomasy včetně třídiče, dále pásovou dopravu z příjmového místa, nový biozásobník na kotli s dávkovacím zařízením, nový odvod ložového popela a samotné úpravy spalovací komory kotle.

Růst produkce hlásí i Energetické centrum Jindřichův Hradec. V provozu, který původně pokrýval energetické potřeby textilky Jitka, a.s., byl v minulosti vybudován čistě biomasový kotel a ve strojovně instalována nová odběrová turbína s kondenzací. Zařízení spaluje především obilnou slámu, řepkovou slámu a traviny v podobě sena. Palivo je slisováno a dodáváno v podobě standardizovaných balíků, kterých se v Energetickém centru ročně spálí více než 130 tisíc.

Kromě českých elektráren se biomasa úspěšně spoluspaluje také v polských elektrárnách Skawina a ELCHO, která patří do Skupiny ČEZ.

Elektrárna Poříčí

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové. Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu  250 tun páry/hodinu. Ve strojovně jsou instalovány tři turbogenerátory o jednotkovém jmenovitém výkonu 55 MW. V sedmdesátých letech byly zrekonstruovány na soustrojí odběrově-kondenzační pro zajištění dodávek tepla v horké vodě a páře. Výroba elektřiny spalováním biomasy se v posledních dvou letech pohybuje kolem 100 tisíc MWh.

Více informací o Elektrárně Poříčí najdete v profilu elektrárny.

Elektrárna Hodonín

Novinka: Virtuální prohlídka! Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 - 1957. Elektrárna Hodonín je největším producentem tohoto druhu zelené elektřiny v rámci Skupiny ČEZ. Na jaře 2009 zde odstartoval provoz nového fluidního kotle na spalování biomasy, což umožnilo zvýšit objem spalované biomasy. Elektrárna Hodonín ročně dodá stovky tisíc GJ tepla a díky dodávkám do slovenské Holíče je evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. Více informací o Elektrárně Hodonín najdete v profilu elektrárny.

Energetické centrum Jindřichův Hradec

V případě Energetického centra Jindřichův Hradec se jedná o původní energetiku textilního podniku Jitka, která používala jako palivo výhradně mazut a plyn. Na místě mazutových kotlů K1 a K2 byl následně vybudován čistě biomasový kotel K5 a ve strojovně instalována nová odběrová turbína TG3 s kondenzací. Chladicí voda je zde ochlazována na chladicí věži s přirozeným tahem. Pro palivo rostlinného původu byla postavena uzavřená hala na cca třídenní zásobu paliva.

Původní mazuto-plynové kotle K3 a K4, které byly nasazovány pouze jako záloha při vykrývání špiček dodávek tepla, byly v roce 2018 nahrazeny novým kotlem K6 spalujícím výhradně biomasu. Základním palivem jsou balíky slámy, sena a cíleně pěstované energetické rostliny. Palivo je sváženo z okruhu cca 70 km vlastní dopravou.

Palivo je uskladněno v hale, kde je již automatickým podavačem rovnáno do palivových cest. Dvojicí řetězových dopravníků je následně dopraveno k rozdružovači a dále šnekovým podavačem tlačeno do kotle na rošt.