Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Fotovoltaická elektrárna Čekanice

Koncem roku 2009 zprovoznila Skupina ČEZ moderní fotovoltaickou elektrárnu v Čekanicích u Tábora. Zařízení provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje.

Čekanice leží na předměstí Tábora na území Českobudějovického kraje. Jde o jednu z oblastí s příznivými podmínkami pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 3,8 tisíce MJ/m2. Elektrárna o instalovaném výkonu 4,48 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu více než 1 200 domácností na jihu Čech.

Samotná výstavba proběhla v druhé polovině roku 2009. Na zemní vruty zavrtané do země jsou připevněny nosné konstrukce, které tvoří podklad pro vlastní polykrystalické fotovoltaické panely.