Fotovoltaická elektrárna Dlouhé stráně

Dlouhé stráně leží na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Celkový výkon elektrárny je 8,7 kWp a její roční produkce se za ideálních podmínek pohybuje okolo 8 000 kilowatthodin. Fotovoltaická elektrárna je napojena na vlastní spotřebu objektu a částečně pokrývá spotřebu technologií elektrárny umístěné v podzemí. Samotná výstavba proběhla v druhé polovině roku 2017.

Na střešní krytinu objektu jsou připevněny nosiče, které tvoří podklad pro vlastní polykrystalické fotovoltaické panely. Energetici museli při instalaci elektrárny zvládnout některá nestandardní kritéria. S ochranáři přírody například řešili, aby plocha, kterou panely pokrývají, nebyla příliš rušivá z hlediska krajinného rázu. Z důvodů extrémního počasí na horní nádrži bylo nutné zvolit dostatečně odolnou technologii, která tyto podmínky zvládne.

Přínosem fotovoltaické elektrárny na turisticky velmi frekventovaném místě, které navštíví kolem 90 tisíc lidí ročně, je také osvěta a propagace decentralizované výroby bezemisní elektřiny.

„Největší výkon dosáhne elektrárna od května do srpna, to vyrobí denně v průměru 32 kWh elektřiny, ale i v podzimních a zimních měsících je výroba slušná, od listopadu máme denní průměr 9 kWh. Výrobu zásadně ovlivňují změny počasí, které jsou na horní nádrži extrémní, za sněhové vánice či mlhy je výroba elektřiny samozřejmě mnohem nižší, ale i při těchto podmínkách elektrárna vyrábí,“ říká šéf vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně Vítězslav Chmelař.

Novou instalací v lokalitě Dlouhých strání Skupina ČEZ navazuje na provoz parku obnovitelných zdrojů na nedalekém Mravenečníku, jehož součástí byla v letech 1998-2003 fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kW. Ta následně ještě více než deset let sloužila k výrobě bezemisní ekologické elektřiny v areálu Jaderné elektrárny Dukovany.