Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Fotovoltaická elektrárna Pánov

FVE PánovKoncem roku 2010 zprovoznila Skupina ČEZ moderní fotovoltaickou elektrárnu v Pánově u Hodonína.

Pánov leží v těsné blízkosti města Hodonína - v nejjižnější části Jihomoravského kraje. V rámci České republiky jde o oblast s nejlepšími podmínkami pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde přesahuje 4 tisíce MJ/m2, nejvyšší je zde také počet slunečných dnů. Elektrárna o instalovaném výkonu 2,134 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu zhruba 700 domácností na jihu Moravy.

Samotná výstavba proběhla v druhé polovině roku 2010. Na zemní vruty zavrtané do země jsou připevněny nosné konstrukce, které tvoří podklad pro vlastní polykrystalické fotovoltaické panely.