Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Plovoucí fotovoltaická elektrárna Štěchovice

- v roce 2023 Skupina ČEZ rozšířila první českou plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v umístěnou na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny ve středočeských Štěchovicích

- po ročním testování energetici zečtyřnásobili výkon první české plovoucí fotovoltaické elektrárny z 21,7 na 87 kWp a připojili ji do sítě

- panely na hladině horní nádrže přečerpávací elektrárny nyní vyrobí ročně až 80 MWh bezemisní elektřiny

- osm řad monokrystalických panelů na stříškách s orientací východ-západ bez problému funguje při až 9metrovém kolísání hladiny během cyklů přečerpávací elektrárny

- celkem 192 fotovoltaických panelů udržuje nad hladinou 144 vzduchem plněných plováků

- výkyvům počasí a stálému kolísání hladiny během přečerpávacích cyklů čelí celá konstrukce díky kolečkovým pojezdům s ližinovým upevněním ke stěnám nádrže