Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Větrné elektrárny ve Francii

Prostřednictvím akvizice 9 větrných farem získaných od renomované developerské společnosti ABO Wind vstoupila v roce 2017 Skupina ČEZ na francouzský trh obnovitelných zdrojů.

Na začátku roku 2019 získala Skupina ČEZ další projekty onshore větrných elektráren ve Francii o potenciálním celkovém instalovaném výkonu až 119 MW. Celkově tak ČEZ ve Francii připravuje výstavbu větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu až 205 MW.

Jako první zahájil na jaře 2023 provoz větrný park v lokalitě Ascheres-le-Marché. Čtyři větrné turbíny disponují celkovým výkonem 12 MW a ročně vyrobí kolem 33 000 MWh bezemisní energie. Tři ze čtyř větrných turbín typu N117 od společnosti Nordex mají výšku tubusu k ose rotoru 84 metrů a celkovou výšku při horních vychýlení listu 142,4 metrů. Poslední z kvarteta "větrníků" je nižší, má výšku 76, resp. 134,4 metrů. Stalo se tak kvůli požadavku obce, aby turbína nebyla vidět z prostoru tržiště v sousedící vesnici Aschères-le-Marché. Individuální přístup a celková snaha snížit dopady na okolní prostředí na minimum vedl k tomu, že větrný park je velmi dobře akceptován místními obyvateli.

Dalším dokončeným projektem ve Francii bude větrná farma Neuville-aux-Bois o 5 turbínách s celkovým instalovaným výkonem 15 MW. 

Podívejte se na video z výstavby větrného parku Aschères-le-Marché!