Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Malá vodní elektrárna Mělník

Malá vodní elektrárna Mělník stojí na pozemku uhelné elektrárny vedle výtokového objektu chladící vody. Ve fázi přípravy projektu byla zvažována i varianta s potrubním přivaděčem na břehu Labe, konečná varianta však vykazovala lepší ekonomické parametry.

Elektrárna o instalovaném výkonu 590 kW pokrývá svou produkcí spotřebu několika stovek domácností.

Turbína pro malou vodní elektrárnu Mělník

Výrobce Strojírny Brno, a.s
Parametry Kaplanova turbina (přímoproudá, průtočná, horizontální, v ocelové skříni), plně regulovatelná
Hmotnost 20 tun
Otáčky 230 ot/min (u převodu na generátor 600 ot/min)
Oběžné kolo turbíny třílopatové, průměr 1,6m
Poznámka Převod výkonu turbiny na asynchronní generátor přes kuželový převod


Historie výstavby MVE Mělník

  • projekt MVE Mělník se začal připravovat v roce 2007
  • cílem projektu je využít  k výrobě čisté elektrické energie odpadní vodu, odtékající bez užitku z provozů Energotrans (bývalá Elektrárna Mělník I dodávající teplou vodu pro pravobřežní část Prahy), z Elektrárny Mělník II a Elektrárny Mělník III
  • příprava výstavby trvala 16 měsíců
  • stavba byla zahájena v listopadu 2008 předáním staveniště zhotoviteli díla - společnosti HYDROPOL Praha
  • největším problémem bylo zabezpečení stavební jámy pro výstavbu podzemní budovy strojovny MVE proti podzemní vodě
  • výrobce turbíny, Strojírny Brno, a. s., zkrátil průběžnou dobu výroby  turbiny a tím vytvořil předpoklad pro uvedení MVE Mělník do provozu o 5 měsíců dříve proti smluvnímu termínu