Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Malá vodní elektrárna Pardubice

Pardubická vodní elektrárna byla první elektrárnou s velkým horizontálním turbosoustrojím, která byla na území tehdejší ČSSR navržena, postavena a v roce 1978 uvedena do provozu. V elektrárně je instalována kolenová Kaplanova turbina s pevným rozváděcím kolem a oběžným kolem o průměru 3,6 m. Turbina zcela neobvykle používá tabulový rychlouzávěr, jako provozní. Rozvodna vysokého napětí byla postavena ve venkovním provedení.

Technická koncepce generovala v letech po uvedení do provozu řadu menších i vážných poruch. Teprve celkovou rekonstrukcí elektročásti na vnitřní provedení v budově, úpravami rychlouzávěru, mazání ložisek turbosoustrojí a chlazení technologie v letech 1998–2001 byla výrazně zvýšena provozní spolehlivost. Projektovaná hltnost 64 m3/s a instalovaný výkon 1960 kW jsou však přesto nedosažitelné a průměrná účinnost turbogenerátoru nepřesahuje 65 %. Maximální hltnost je na hranici 51 m3/s.

V roce 2012 byla provedena modernizace z důvodu nevyhovujícího technického stavu původní turbíny a z důvodu bezpečnostního. Původní turbína měla pevné rozváděcí kolo. Uzavření přítoku na turbínu bylo prováděno ocelovou rychlozávěrnou tabulí. Nová turbína je přímoproudá horizontální Kaplanova turbína s plnou regulací rozváděcího kola včetně lopatek oběžného kola. Výhodou je i nerezové provedení. Zároveň byla vyměněna regulace turbíny za vysokotlakou techniku, která umožní značně snížit olejové náplně. Dále byl dodán nový generátor a nová převodová skříň mezi turbínu a generátor. V rámci modernizace byl také instalován nový řídící systém a nové elektrické ochrany. Původní rychlozávěrná tabule byla odstraněna. Instalovaný výkon elektrárny po modernizaci je 1,998 MW.