Burc Bendi

Elektrárna Burc Bendi leží v jihovýchodním Turecku. Ekologickou elektřinu zde pomáhá vyrábět trojice Kaplanových turbín. Celkové náklady na výstavhu činily zhruba 65 milionů USD. Výstavba byla zahájena v lednu 2008, start komerčního provozu přišel na řadu 3. listopadu 2010.

vodní elektrárna BurcbendiElektrárna Burc Bendi leží v jihovýchodním Turecku. Ekologickou elektřinu zde pomáhá vyrábět trojice Kaplanových turbín. Celkové náklady na výstavhu činily zhruba 65 milionů USD. Přehrada elektrárny je gravitačního typu,  provedením z válcovaného betonu. Voda do strojovny je přiváděna energetickým tunelem, pokračuje přes vyrovnávací nádrž tlakovým potrubím.

Výstavba byla zahájena v lednu 2008, start komerčního provozu přišel na řadu 3. listopadu 2010.