Feke I

Vodní elektrárna Feke I se nachází v jihovýchodním Turecku. Výrobna ekologické elektřiny o instalovaném výkonu 29 MW byla uvedena do provozu v červnu 2012.

Ve srovnání s nedaleko ležící elektrárnou Himmetli, jejíž výstavba proběhla bez větších technických problémů, byla realizace stavební části elektrárny Feke I po technické stránce velmi komplikovaná. Celkové geologické podmínky a sesouvání svahů ve strmém údolí řeky výrazně zkomplikovaly výstavbu strojovny elektrárny. Ta nakonec musela být umístěna do jiného místa v lokalitě.

Feke I má ve srovnání s ostatními elektrárnami společnosti Akenerji v tomto regionu nejdelší příváděcí tunel ke strojovně o délce přibližně 7,5 km.