Gokkaya

Vodní elektrárna Gökkaya je situována v jihovýchodním Turecku a disponuje instalovaným výkonem 29 MW. Její strojovna je vybavena Francisovými turbínami. Přehrada elektrárny Gokkaya o výšce 69 m je gravitačního typu, provedením z válcovaného betonu.

Vodní elektrárna Gökkaya se nachází v jihovýchodní části Turecka. Disponuje instalovaným výkonem 28,54 MW a je vybavená dvěma Francisovými turbínami.

Na rozdíl od elektráren Feke I a Himmetli, které mají jezové přehrady umožňující pouze minimální zádrž vody, jde v případě elektrárny Gokkaya o přehradu s výškou 69 m. Je gravitačního typu, provedením z válcovaného betonu. Vodní nádrž má objem 18 milionů metrů kubických. Výstavba elektrárny byla zahájena v únoru 2010 a ukončena v červenci 2012.