Himmetli

Vodní elektrárna Himmetli leží v hornaté krajině jihovýchodního Turecka. Její strojovna je osazena dvěma Francisovými turbínami a disponuje instalovaným výkonem 27 MW. Součástí výstavby této elektrárny byla i instalace přenosového vedení 154 kV o délce 15 km pro vyvedení výkonu.

vodní elektrárna HimmetliVodní elektrárna Himmetli leží na historicky významné řece Göksu (utonul v ní Fridrich Barbarossa) v hornaté krajině jihovýchodního Turecka, asi 150 km od města Adana.

Komerční provoz výrobny ekologické energie byl zahájen 12. května 2012.

Strojovna elektrárny je osazena dvěma Francisovými turbínami a disponuje instalovaným výkonem 27 MW.

Součástí výstavby byla i instalace přenosového vedení 154 kV o délce 15 km pro vyvedení výkonu.