Provozované paroplynové elektrárny

Česká republika je z energetického hlediska zemí, která je závislá na dovozu energií. A naše závislost se do budoucna bude s postupným odstavováním klasických elektráren i nadále (bez ohledu na snahu o snižování energetické náročnosti) prohlubovat. Maximální energetickou bezpečnost je možno dosáhnout jedině diverzifikací, a to jak z hlediska zemí, ze kterých zdroje energie dovážíme, tak rozhodnutím z jakých zdrojů budeme elektřinu vyrábět.
Prostor u nás pro stavbu plynových elektráren určitě je. Ze zemního plynu se v České republice ročně vyrobí cca 6 % elektřiny. V portfoliu zdrojů Skupiny ČEZ je tento typ elektrárny zastoupen paroplynovým cyklem Počerady.

 

PROJDĚTE SI PAROPLYNOVÝ CYKLUS V POČERADECH DÍKY VIRTUÁLNÍ PROHLÍDCE!

Celkový výkon 838 MW
Uspořádání „multi-shaft“: 2× plynová turbina (GT), 2× spalinový výměník – kotel (HRSG), 1× parní turbina (ST)
Palivo zemní plyn, tlak 40 bar
Chlazení věžové, přirozený tah
Provozní režim pološpičkový, noci a víkendy, odstávky
Umístění v areálu Elektrárny Počerady (za blokem č. 6)

Paroplynový cyklus Počerady (PPC)  byl prvním projektem svého druhu v České republice. Zdroj o výkonu 838 MWe je umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Ta leží v blízkosti stejnojmenné obce v Ústeckém kraji, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most. Stávající uhelná elektrárna byla postavena v letech 1970 – 1977 a v současnosti je v provozu pět bloků o jednotkovém výkonu 200 MWe.

Pro paroplynový zdroj v Počeradech bylo vybráno základní uspořádání paroplynového cyklu v podobě vícehřídelového řešení se dvěma plynovými turbinami (GT) a jednou turbinou parní (ST).

Kombinovaný cyklus se skládá ze dvou plynových turbín (každá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW. Stavba paroplynového zdroje byla zahájena 1. dubna 2011 a uvedena do provozu v říjnu 2014. V rámci energetického systému České republiky fungoval tento zdroj v prvních letech provozu jako operativní záloha schopná poměrně rychlého najetí. V posledních letech však jeho využívání významně vzrostlo.

Garantované parametry

  • Hrubá účinnost 58,4 %
  • Hrubý výkon na svorkách generátorů 838 MWe
  • Vlastní spotřeba 13 MWe
  • Emise NOx, CO 40 mg/Nm³

Zahraničí

Egemer - Turecká republika

V zahraničí provozuje ČEZ paroplynovou elektrárnu Egemer o instalovaném výkonu 872 MW, která vznikla v režii společnosti Akenerji - společného podniku s tureckým partnerem. Jedná se o mimořádně efektivní elektrárnu s účinností přesahující 57 % a životností nejméně 30 let. Výstavba byla zahájena od 15. října 2011, k zapálení první plynové turbíny došlo 29. března.. Mimořádně efektivní zdroj by měl ročně vyrobit až 7000 GWh elektrické energie.

V průběhu výstavby bylo nutné uskutečnit rozsáhlé zemní práce, mj. 1 100 betonových pilot nebo 9 000 sypaných štěrkových pilot, které byly vrtány do hloubky 20 metrů. Dalším specifikem byla výstavba přivaděče mořské vody, která slouží jak pro systém chlazení, tak jako zdroj vody pro elektrárnu. Přivaděč vody je veden v délce cca 1500 metrů po mořském dnu a zároveň dalších 800 metrů potrubí je instalováno na pevnině.