CEZ Chorzów

ELCHO - celk. obr.Elektrárna CEZ Chorzów se nachází v oblasti jižního Polska, 8 km severozápadně od Katovic. Spalováním černého uhlí vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 238,4 MW (360 MW tepelných). Kromě uhlí využívá k výrobě elektřiny částečně také biomasu. Teplo elektrárna dodává do Katovic, Chorzówa a blízkého okolí.

Tepelná elektrárna CEZ Chorzów (dříve známá také pod jménem ELCHO) byla uvedena do provozu v roce 2003, do portfolia Skupiny ČEZ přišla v roce 2006. Od roku 2008 spoluspaluje uhlí a biomasu. Elektrárna od zahájení výroby splňuje přísné emisní limity pro oxidy síry a prach. V roce 2017 bylo nainstalováno zařízení pro snížení emisí oxidů dusíku, tak aby elektrárna splnila přísnější evropské limity BREF platné od roku 2021. Díky instalaci reverzní osmózy snížila používání chemikálií pro úpravu vody o 70 %.

Více informací o elektrárně CEZ Chorzow naleznete na stránkách (v polštině) http://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/cez-chorzow-s-a.html