CEZ Skawina

Skawina - celk. pohledElektrárna CEZ Skawina je situována v oblasti jižního Polska, nedaleko Krakova. Instalovaná kapacita černouhelné elektrárny činí 330 MW (588 MW tepelných. V rámci kombinované výroby elektřiny a tepla elektrárna zásobuje teplem město Skawina a západní část Krakova. Funguje i jako dodavatel technické páry a průmyslové vody pro skawinské podniky.

Historie elektrárny CEZ Skawina sahá až do roku 1957. Do vlastnictví ČEZ přešla v roce 2006, v letech 2007-2008 proběhlo její odsíření, které snížilo emise oxidů síry (o 92 %), ale také chlóru, rtuti a dalších látek. V současné době na elektrárně probíhá instalace zařízení pro snížení emisí oxidů dusíku, tak aby zdroj splňoval přísnější evropské limity platné od roku 2021.   

Na základě úspěšné účasti v aukcích kapacitního trhu v roce 2018 bude CEZ Skawina v letech 2021-2026 poskytovat 120 MW jako kapacitní zdroj pro polskou energetickou soustavu.

V areálu elektrárny CEZ Skawina funguje od roku 2013 malá vodní elektrárna Borek Szlachecki (0,885 MW). V letech 1961-2018 zde vyráběla i malá vodní elektrárna Skawinka (1,6 MW). Ta byla v roce 2018 zrušena a místo ní se staví nová malá vodní elektrárna Skawinka II s plánovaným datem spuštění v roce 2020. Obě vodní elektrárny budou využívat prémiové výkupní ceny (premium feed-in-tarif) pro obnovitelné zdroje.

Více informací o elektrárně CEZ Skawina naleznete na jejích stránkách (v polštině)
http://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/cez-skawina-s-a.html.