Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Pokračujeme ve spolupráci s EPRI

ČEZ navazuje na tříleté plné členství v jaderném sektoru v renomované mezinárodní výzkumné organizaci Electric Power Research Institute (EPRI). EPRI je nezisková organizace, zaměřená na řešení zájmových okruhů provozovatelů zařízení pro výrobu elektrické energie formou výzkumných projektů ze všech oblastí elektroenergetiky. Podstatou efektivity členství je sdílení finančních zdrojů, výběr špičkových řešitelů a aktivní zapojování koncových uživatelů, mimo jiné při formulaci požadavků na řešená témata. EPRI představuje jedinečný a často jinak nedostupný zdroj informací a sdílení zkušeností. V rámci členství existuje základní „balíček“ informací, kromě něj má každý člen možné vybrat si detailnější informace z určitých oblastí.

obr.1

Dosavadní přínosy pro ČEZ ze členství vyplývají především z aplikace informací, získaných z EPRI  v oblasti provozování jaderných elektráren, částečně též při rozhodování o proveditelnosti výstavby nového jaderného zdroje. Za zmínku stojí i on-line poradenství mezi členy EPRI při vzniku nestandardních situací.

Projekty uplynulého období se týkaly řešení témat bezpečného provozování JE a problematiky paliva,  například: vyšetřování a určování příčiny vzniku netěsností jaderného paliva a návrh nápravných opatření, metodologie kontrol potrubí, řízení životnosti kabeláže, řízení kybernetické bezpečnosti, optimalizace programu údržby pro zvýšení spolehlivosti odlučovačů kondenzátu, zpracování mapy výskytu korozního praskání pod napětím v primárním okruhu JE, nebo životnosti kompaktních mříží v bazénu skladování vyhořelého paliva apod.

obr.2

Obecně lze konstatovat, že členství v jaderném sektoru EPRI bylo pro ČEZ ekonomicky přínosné. Pro nadcházející období očekáváme ještě hlubší aplikaci poznatků z EPRI. ČEZ se pro roky  2014-2016 zapojil tradičně do jaderného sektoru a nově i do programů (programy č. 63 a 87) zaměřených na údržbu  klasických elektráren,  kde očekáváme  využití informací pro nový nadkritický blok ELE, retrofitované elektrárny i pro ostatní starší výrobní jednotky. Tyto  programy jsou zaměřené na řešení potenciálních problémů, vyskytujících se při najíždění bloků a také na rozšíření poznatků o nových materiálech, postupech oprav  a postupech řízení životnosti strojních zařízení. Toto umožní předcházet potenciálnímu výskytu zásadních problémů (především u starších bloků), případně minimalizovat dopady do nevýroby nových bloků.

obr.3