Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Výzkumné projekty podporují Smart Region Vrchlabí

smart gridsAutomatizované prvky pro Smart Grids

První nová studie s názvem „Automatizované prvky pro Smart Grids“ má za úkol zpracovat katalog prvků pro distribuční soustavu Smart Grids, tedy seznam technologií nutných k řízení distribuční soustavy, konceptu Smart Grids, včetně prvků ICT technologií a navržení jejich nejvhodnějšího zapojení v projektu Smart Region. Součástí bude i srovnání s prvky, které byly využity v podobných projektech v zahraničí. Výstupem bude také elektronická databáze umožňující vyhledávání podle nejrůznějších kritérií.

„Jsme rádi, že výzkumníci a studenti FEL ČVUT mohou spolupracovat na takovémto výzkumu. Pro udržení vysoké úrovně technických univerzit je nezbytné, aby spolupracovaly s průmyslem a dávaly tak studentům možnost pracovat na projektech, které se příliš neliší od jejich budoucí reálné práce," uvedl Zdeněk Müller z katedry elektroenergetiky FEL ČVUT.

Ostrovní provoz ve Smart Regionu

Studie na téma „Ostrovní provoz ve Smart Regionu“  řeší technický návrh pro vytvoření ostrovního provozu ve vrchlabské lokalitě Liščí Kopec. Ostrovní provoz umožňuje v případě rozsáhlého výpadku v síti provozovat danou oblast pod napětím s využitím lokálního zdroje a udržet tak stabilní provoz. Výsledky této studie budou nezbytným podkladem pro správné konfigurování sítě ve Smart Regionu.

„Studie by měla posoudit, zda lze úspěšně realizovat vydělení lokality Liščí Kopec z distribuční soustavy do ostrovního provozu, ustáleně ostrov provozovat a následně tento ostrov připojit zpět do běžné sítě. Dále bude obsahovat rozpracování  technického návrhu řešení ostrovního provozu v lokalitě," dodal František Žák, vedoucí analytik distribučních sítí, EGE České Budějovice

.