ČVUT Praha

(www.cvut.cz)

Vědecká a výzkumná, umělecká a další tvůrčí činnost je na všech významných universitních pracovištích integrální součástí jejich činností, umožňující dosáhnout potřebné vysoké kvality pedagogického procesu a udržet konkurenceschopnost pracoviště na trhu vzdělání.

Vědecká výzkumná a další tvůrčí činnost využívá grantového systému podpory a subvencovaných výzkumných záměrů. Kolektivy nebo jednotlivci získávají finanční podporu svých projektů na základě svých předchozích výsledků a prokázaných schopností soutěží ve výběrových řízeních.

Věda a výzkum na ČVUT probíhá jak na jednotlivých fakultách, tak v samostatných výzkumných centrech, jakým je např. Kloknerův ústav nebo Centrum spolupráce s průmyslem.

http://www.cvut.cz/odborna-verejnost/vav/vysledky