I&C Energo

(www.ic-energo.eu)

I&C Energo nabízí efektivní řešení a služby optimalizující technicko-ekonomické ukazatele při výstavbě, obnově, modernizaci a provozování nových i stávajících energetických výrobních zdrojů.

S ČEZ spolupracuje na projektech s cílem zvýšení účinnosti spalování hnědého uhlí a snížení emisí NOx ve fluidních a granulačních kotlích.