ORGREZ Brno

Aktivity firmy jsou soustředěny do směrů poradenství, vývoj, diagnostika a měření, engineering, technické a obchodní služby pro energetiku, průmysl a ochranu životního prostředí, audity v oblasti technické a technologické, v ekologii a řízení jakosti a energetické audity.

(www.orgrez.cz)

ORGREZ byl založen v roce 1957 jako organická součást československé energetiky.

Aktivity firmy jsou soustředěny do směrů poradenství, vývoj, diagnostika a měření, engineering, technické a obchodní služby pro energetiku, průmysl a ochranu životního prostředí, audity v oblasti technické a technologické, v ekologii a řízení jakosti a energetické audity.

Společnost Orgrez navrhnula a do konce ledna 2012 dodá funkční prototyp automatického vzorkovače různých druhů biopaliv s možností odběru vzorků alternativních paliv na pracoviště Teplárny Hodonín. Prototyp vzorkovače bude možné použít i v jiných lokalitách Skupiny ČEZ spalujících biomasu.