Technická univerzita Liberec

Technická univerzita v Liberci se aktivně zapojila do vytváření společného Evropského prostoru pro vzdělávání a společného Evropského výzkumného inovačního prostoru.

(www.tul.cz)

Technická univerzita v Liberci je pokračovatelem Vysoké školy strojní, která byla v Liberci založena v roce 1953 a nabízela studium na jediné fakultě strojní.  V roce 1960 následovalo ustanovení fakulty textilní a změna názvu na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Tím získala tehdejší VŠST jedinečnost ve výchově vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro textilní obory, kterou si udržuje Technická univerzita v Liberci dodnes.

Transformace Vysoké školy strojní a technické na Technickou univerzitu v Liberci přinesla další výrazné změny.  K původním dvěma fakultám (strojní a textilní) přibyly v letech  1990 - 1995 další čtyři fakulty (pedagogická, hospodářská, architektury a fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií). V roce 2004 byl založen Ústav zdravotnických studií jako samostatná jednotka při TUL. Významně se tak rozšířilo spektrum nabídky studijních programů. Technická univerzita v Liberci se postupně přeměnila  z řadové ryze technicky zaměřené vysoké školy na uznávanou univerzitu, která  spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního a přírodovědného  vzdělávání. Nabízí  studium v  bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Technická univerzita v Liberci se aktivně zapojila do vytváření společného Evropského prostoru pro vzdělávání a společného Evropského výzkumného inovačního prostoru. Soustavně se  tak zvyšuje její mezinárodní prestiž. Liberecká univerzita spolupracuje ve vědě a výzkumu s prestižními univerzitami a vědeckými institucemi  v celém světě. Studenti mají možnost část svého studia absolvovat v zahraničí.