ÚAM Brno

Ústav má dlouhou tradici ve výzkumu, vývoji a poskytování služeb v oblasti posuzování technologických zařízení a navrhování ocelových konstrukcí, hodnocení pevnosti, životnosti a mezních stavů energetických zařízení a zařízení petrochemického průmyslu.

(www.uam.cz)

Ústav má dlouhou tradici ve výzkumu, vývoji a poskytování služeb v oblasti posuzování technologických zařízení a navrhování ocelových konstrukcí, hodnocení pevnosti, životnosti a mezních stavů energetických zařízení a zařízení petrochemického průmyslu. Poskytuje také služby akreditované zkušební laboratoře a experimentální měření (např. měření tenzometrická, měření hmotnosti a síly, měření krouticího momentu, měření vibrací a jejich expozic na člověka, měření polohy a pohybu, měření tlaku, měření termografické, statické a dynamické zkoušky ocelových a betonových konstrukcí, dlouhodobé dynamické únavové zkoušky velkých ocelových konstrukcí). Ústav má certifikovaný systém jakosti EN ISO 9001:2008 a akreditovanou zkušební laboratoř č. 1228 podle ČSN EN ISO/IEC 17025.