ÚJV Řež

Společnost ÚJV Řež je organizací výzkumu a vývoje, výroby speciálních produktů a zařízení, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

(www.ujv.cz)

Akciová společnost ÚJV Řež má dlouhodobou vizi být špičkovou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných technologií v různých oborech a na dlouhodobě udržitelnou energetiku se šetrným vlivem na životní prostředí.

Služby poskytované provozovatelům jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně významně přispívají k bezpečnému, spolehlivému a ekonomickému provozu jaderných elektráren, a k bezpečnému nakládání s radioaktivními odpady.

Ústav se rovněž významně podílí projekčně-inženýrskou činností na obnově klasických elektráren a přípravě výstavby jaderných elektráren. Nukleární medicína je dalším nosným oborem činnosti Ústavu zejména v oblasti diagnostiky různých onemocnění.

Všechny prováděné činnosti a poskytované služby jsou dodávány v nejlepší kvalitě. Ta je zabezpečena tradicí, vynikajícími referencemi a udržováním a rozvíjením znalostního potenciálu zaměstnanců. Principy bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí jsou základními pilíři pracovních postupů a jsou potvrzeny příslušnými certifikáty.

Ústav se účastní řady mezinárodních projektů v oblasti jaderného výzkumu, u nichž uplatňuje své odborné kvality a posiluje svoji mezinárodní prestiž a významně se podílí na výchově mladých odborníků na vysokých školách.

Ekonomická situace společnosti je dlouhodobě konsolidovaná. Ústav je jedním z význačných pilířů české jaderné energetiky.

Skupina ÚJV

Skupina ÚJV je uskupení organizací výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů a zařízení a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

Hlavním posláním Skupiny ÚJV je:

  • být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky v ČR
  • být významnou součástí Evropského výzkumného prostoru v oblasti energetiky a své znalosti promítat do služeb zákazníkům v EU a v oblastech strategických zájmů EU
  • znalosti získané v oblasti energetiky zhodnocovat v ostatních průmyslových oblastech

 

Členové Skupiny:

Centrum výzkumu Řež (www.cvrez.cz)

Výzkumná organizace zaměřená na výzkum a vývoj zejména v oblasti jaderné energetiky, provozující výzkumný reaktor LVR-15 a experimentální reaktor LR-0, jakožto velké infrastruktury výzkumu a vývoje ČR, spolupracující s vysokými školami na výchově nových odborníků pro energetiku, vytvářející kapacity pro odbornou technickou podporu státnímu dozoru.

Nuclear Safety & Technology Centre

Posláním NSTC je koordinace a efektivní využívání know-how z výstavby a provozů JE typu VVER pro technickou podporu provozovatelů a dozorných orgánů.

Ústav aplikované mechaniky Brno (www.uam.cz)

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., má dlouhou tradici ve výzkumu a poskytování služeb v oblasti strojního inženýrství a návrhu konstrukcí.
ÚAM Brno má certifikovaný systém jakosti ISO 9001:2000 a akreditovanou zkušební laboratoř č. 1228 dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Energoprojekt Slovakia (www.eqps.sk)

Energoprojekt Slovakia a.s. je projekční a inženýrská organizace působící v oblasti klasické a jaderné energetiky. Společnost má zaveden systém jakosti ISO 9001:2000.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň (www.vzuplzen.cz)

Společnost působí zejména v segmentech energetického a dopravního strojírenství, metalurgie a materiálového inženýrství. VZÚ Plzeň má akreditované zkušební laboratoře v oborech analytická chemie, metalografie, mechanická zkušebna, dynamická zkušebna, hluk a vibrace, kalibrační laboratoř. Společnost má zaveden systém jakosti dle norem EN ISO 9001:2008.