VŠB – TU Ostrava

Vědecká a výzkumná činnost je po výuce a vzdělávání druhou hlavní činností univerzity a má klíčový význam z hlediska úspěšného průběhu restrukturalizace Moravskoslezského kraje.

(www.vsb.cz)

Vědecká a výzkumná činnost je po výuce a vzdělávání druhou hlavní činností univerzity a má klíčový význam z hlediska úspěšného průběhu restrukturalizace Moravskoslezského kraje.

VŠB-TU Ostrava patří mezi špičkové technické univerzity v České republice, jejichž vědecko-výzkumný a vývojový potenciál rozvíjí a vytváří důležitou součást inovačních aktivit Moravskoslezského kraje a České republiky. Výsledky a hodnocení VŠB-TU Ostrava svědčí o síle odborného lidského kapitálu, kterým technická univerzita disponuje.

Centrum transferu technologií (CTT) VŠB-Technické univerzity Ostrava představuje institucionální zázemí pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na VŠB - TUO cestou spolupráce a transferu znalostí a technologií mezi univerzitou a průmyslem.
V současnosti je činnost centra orientována zejména na zajištění průmyslově-právní ochrany k výsledkům vědecké a výzkumné činnosti, což zahrnuje následující služby:

Poradenství 

 • Poradenství k otázkám nakládání s výsledky a využití výsledků výzkumu a vývoje 
 • Doporučení vhodného typu právní ochrany (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent) 
 • Metodická podpora původců při ohlášení vynálezu

Analýzy průmyslově-právního stavu 

 • Průzkum novosti poznatků, patentové rešerše 
 • Patentové situace výrobku, patentové analýzy 
 • Rozbor omezení vyplývající z patentu (věcné, regionální, časové)

Služby související s transferem technologií 

 • Licenční jednání a zajišťování smluv 
 • Jednání s patentovými zástupci a úřady v ČR i zahraničí 
 • Přenos poznatků, zkušeností a know-how 
 • Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti průmyslově-právní ochrany 
 • Organizování seminářů k problematice technologického transferu