VUT Brno

(www.vutbr.cz)

Vědecko-výzkumná činnost na VUT se zaměřuje na nespecifikovaný výzkum, financovaný ze státního rozpočtu. Dále je orientována na výzkum jasně definovaný a podporovaný zadavateli, jako jsou Grantová agentura ČR, grantové agentury odborných ministerstev, zahraniční agentury a vědecko-výzkumné programy.

Významná část aplikovaného výzkumu je iniciována přímo průmyslovými domácími i zahraničními firmami (Škoda Auto, Šmeral, IBM, ABB, Philips, Flextronics, ČEZ, IMOS, atd.).

VUT v Brně se podílí na činnosti několika vědeckých center a sdružení, např.

  • Centra leteckého a kosmického výzkumu - LÚ FSI
  • Centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii - FSI
  • Výzkumného centra aplikované kybernetiky - FEKT
  • Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí - FAST
  • Centra počítačové grafiky - FIT
  • Sdružení VUT v Brně pro biomedicínské inženýrství a bioniku,
  • a jiné.