Výzkumný ústav hnědého uhlí

Rozhodující činností VÚHU je základní a aplikovaný výzkum, který se realizuje formou získaných grantů či projektů, nebo na základě dlouhodobého záměru výzkumné orientace daného pracoviště. Výzkumné zakázky jsou řešeny na smluvním základě s Grantovou agenturou ČR, Akademií věd ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a na základě smluv s jednotlivými  firmami. VÚHU, spolupracuje na řešení výzkumné problematiky i s ostatními výzkumnými institucemi v České republice i zahraničí.

(www.vuhu.cz)

Rozhodující činností VÚHU je základní a aplikovaný výzkum, který se realizuje formou získaných grantů či projektů, nebo na základě dlouhodobého záměru výzkumné orientace daného pracoviště. Výzkumné zakázky jsou řešeny na smluvním základě s Grantovou agenturou ČR, Akademií věd ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a na základě smluv s jednotlivými  firmami. VÚHU a.s. spolupracuje na řešení výzkumné problematiky i s ostatními výzkumnými institucemi v České republice i zahraničí.

Výstupy z řešení projektů jsou publikovány v ČR i zahraničí formou odborných článků a přednášek. Výsledky výzkumné činnosti jsou dále prezentovány na domácích i zahraničních konferencích a ve sbornících z těchto konferencí.

Mezi hlavní činnosti útvaru Výzkumu a vývoje patří:

 • nové technologické směry přepracování uhelné hmoty, vysokouhlíkaté produkty a jejich využití
 • provozní ověřovací spalovací zkoušky nových typů uhelných i neuhelných produktů, včetně měření emisí
 • vývoj nových typů paliv s využitím odpadních látek včetně aditivace
 • bezdemontážní diagnostika, termovizní a tenzometrická měření, vibrodiagnostika
 • výpočty, vstupní kontroly a revize ocelových konstrukcí
 • vývoj, projekce  a konstrukce elektroenergetických zařízení
 • měření ECM, současně až 4 systémů napájecích sítí nm, vn, vvn (harmonická analýza)
 • úprava a užití nerostných surovin
 • měření dynamických jevů elektropohonů a způsoby eliminace
 • poradenská činnost v oboru energetických zařízení malých středních výkonů, včetně vyhodnocení spalovacího procesu
 • provádění pevnostních a stabilitních výpočtů technologických zařízení povrchových lomů

Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Mostecká uhelná (44,580 %) a Severočeské doly (44,582 %).