Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

MPO poskytuje účelové prostředky na výzkum a vývoj prostřednictvím programu TRIO, který bude realizován v letech 2016 — 2021. Program počítá pro výzkumníky a vývojáře s celkovou podporou až 3,7 miliardy korun. Program TRIO je reakcí na klesající objem podpory výzkumu a vývoje produktů uplatnitelných na trhu a přetrvávající nízké využívání výsledků výzkumu v praxi. Navazuje na úspěšný program TIP a bude zaměřen zejména na rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

 MPO řídí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.