Evropské technologické platformy

Přečtěte si podrobnější informace o evropských technologických platformách.

SNETP (www.snetp.eu)

ČEZ je členem Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energii prostřednictvím ÚJV Řež.  Úkolem platformy je koordinovat výzkum, vývoj, demonstrační projekty a rozvoj v oblasti štěpení jádra.V současné době se SNETP účastní více než 70 organizací. Předsedou "governing board" je zástupce ČEZ, a. s.

Vize SNETP

Zajištění udržitelnosti jaderné energie

  • zajistit dlouhodobě bezpečnost současných reaktorů 2. generace
  • postavit a zajistit bezpečnost a konkurenceschopnost reaktorů 3. generace
  • vyvinout 4. generaci rychlých reaktorů s uzavřeným palivovým cyklem
  • rozšířit portfolio jaderného štěpení dále za výrobu elektrické energie: H2, syntetická paliva, demineralizace vody, papír, cementárenský průmysl

Zero Emission Technology Platform (www.zeroemissionsplatform.eu)

Evropská technologická platforma, sdružující energetické společnosti, dodavatele zařízení, subjekty podnikající v odvětví ropy / zemního plynu a nevládní organizace. Členové platformy podporují rozvoj technologiie CCS jakožto klíčové technologie pro minimalizaci emisí oxidu uhličitého z fosilních zdrojů.

European Technology Platform for Wind Energy (www.windplatform.eu)


Cílem platformy je identifikace prioritních oblastí a podpora VaV, cíleného na podporu výroby elektrické energie z větrné energie, s primárním cílem snížení celkových výrobních nákladů (společenských, environmentálních, nebo technologických).  

European Photovoltaic TP (www.eupvplatform.org)

Cílem je vytvoření a prosazení dlouhodobé vize nasazení fotovoltaických aplikací v Evropě.  

European Biofuels TP (www.biofuelstp.eu)

Cílem je podpora a rozvoj nákladově efektivní a udržitelné produkce biopaliv.

European TP for the Electricity Networks of the Future (www.smartgrids.eu)

Podpora rozvoje elektrických sítí, inteligentně integrujících chování a akce všech připojených uživatelů - výrobců, spotřebitelů, účastníků, kteří mohou jak vyrábět, tak spotřebovávat - za účelem udržitelných, ekonomických a bezpečných dodávek elektrické energie.

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (www.fch-ju.eu)

Podpora výzkumu, vývoje a demonstračních aktivit v oblasti technologií palivových článků a vodíkových technologií v Evropě za účelem urychlení zavedení těchto technologií s doprovodným efektem snízení emisí skleníkových plynů a snížení závislosti na fosilních palivech.